เงื่อนไขการใช้บริการ

 

 ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

             ServerShop.in.th ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ราคา, รายละเอียดสินค้า, และอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในรายละเอียด และ/หรือ รูปภาพของสินค้า

             ServerShop.in.th ไม่มีบริการทางด้านช่างเทคนิค หรือให้คำปรึกษาด้านสินค้า สินค้าทุกชิ้นรับประกันโดยผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย

            โดยการรับสินค้าจัดส่งจาก ServerShop.in.th ถือว่าท่าน หรือ ลูกค้า ตกลงที่จะทำตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการของ ServerShop.in.th ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือ แก้ไขข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ โดยลูกค้านั้น จะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนั้นความพยายามนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นก่อนทำรายการสั่งซื้อ หรือรับสินค้าจากทาง ServerShop.in.th กรุณาอ่านข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ อย่างละเอียด

            ServerShop.in.th สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการบุคคลใด บุคคลหนึ่ง

            รายละเอียดและรูปภาพสินค้าที่แสดง อาจคลาดเคลื่อนไปจากสินค้าจริง กรุณาเช็คกับเวบไซต์ผู้ผลิตสินค้า สำหรับรูปภาพ และรายละเอียดสินค้านั้นๆ

            สินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้าใหม่จากผู้ผลิต หรือผู้แทนนำเข้า ServerShop.in.th ไม่มีนโยบายในการนำสินค้าไปใช้ หรือทดลองไม่ว่าในกรณีใดๆ

            ระเบียบการคืนและการเปลี่ยนสินค้า ServerShop.in.th ไม่มีบริการคืน หรือ แลกเปลี่ยนสินค้า กรุณาตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ ก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง

            เวลาในการทำรายการหลังจากทำรายการสั่งซื้อ และแจ้งโอนชำระค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง ServerShop.in.th จะตรวจสอบยอดโอนชำระกับทางธนาคาร พร้อมทั้งจัดเตรียมสินค้า เพื่อทำการบรรจุหีบห่อ และจัดส่งต่อไป โดยจะใช้เวลาในการทำรายการ 1-3 วันทำการ

            คำแนะนำสินค้า ServerShop.in.th จะทำการตรวจสอบคำแนะนำสินค้าเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคำแนะนำนั้น จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวม ServerShop.in.th ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อความใดๆ เพื่อความเหมาะสม

            ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ความรับผิดชอบสูงสุดของ ServerShop.in.th จะจำกัดแต่เพียงค่าสินค้าที่ผู้ซื้อชำระจริงเท่านั้น ServerShop.in.th จะไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น